Reviewer

  1. Mahfud Sholihin; SCOPUS ID 9743840600, Gajahmada University
  2. M Nur Rianto Al ArifID SCOPUS: 57200389941 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  3. Susminingsih,  Scopus ID: 57200642006, Posgraduate Program IAIN Pekalongan Indonesia.
  4. Rifqi MuhammadScopus ID: 57207780906 Department of Accounting, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia