Sugeng, S. (2019). Locus of Control Remaja dalam Perspektif Gender di Lembaga Pendidikan Islam. MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender, 11(1), 101-120. doi:10.28918/muwazah.v11i1.1888