Su'aidi, H. (2017). Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail. RELIGIA, , 33-48. doi:10.28918/religia.v20i1.837