Zaini, M. 2017 Jun 1. Tadris Al Mufradat Li Tathbiq Maharah Al Kalam Fi Madrasah Al Muallimin Al Islamiyyah Li Mahad Bait Al Arqam Balong Jember. ALSINATUNA. [Online] 2:2