Zaini, Muhammad. " Tadris Al Mufradat Li Tathbiq Maharah Al Kalam Fi Madrasah Al Muallimin Al Islamiyyah Li Mahad Bait Al Arqam Balong Jember" ALSINATUNA [Online], Volume 2 Number 2 (1 June 2017)