SYIFA, Nailatusy; SALAFUDIN, Salafudin. Implementasi Tradisi Syawalan pada Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika. CIRCLE : Jurnal Pendidikan Matematika, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 95-111, may 2021. ISSN 2777-1008. Available at: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/circle/article/view/3623>. Date accessed: 28 nov. 2021. doi: https://doi.org/10.28918/circle.v1i1.3623.