DOI: https://doi.org/10.28918/religia.v15i1

Published: 2012-04-30