DOI: https://doi.org/10.28918/religia.v18i2

Published: 2015-10-21

DOI : https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.625
Abstract views: 497 , PDF downloads: 478

Ilmu Kalam dalam Sorotan Filsafat Ilmu

Amat Zuhri, Miftahul Ula

162-186

DOI : https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.626
Abstract views: 1458 , PDF downloads: 2559

Maqamat Tasawuf dan Terapi Kesehatan Mental (Studi Pemikiran Amin Syukur)

Yoana Bela Pradityas, Imam Hanafi, Esti Zaduqisti

187-206

DOI : https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.627
Abstract views: 399 , PDF downloads: 606
DOI : https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.628
Abstract views: 242 , PDF downloads: 586
DOI : https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.629
Abstract views: 180 , PDF downloads: 200
DOI : https://doi.org/10.28918/religia.v18i2.630
Abstract views: 43 , PDF downloads: 48